Χειρισμός Η/Υ Βασικού Επιπέδου 3 Ενοτήτων – 30 Ώρες

Τιμή Πακέτου: 90€

To Basic 3 (Βασικό Επίπεδο 3 ενοτήτων) αποτελεί το σύνολο της εκπαίδευσης βασικού επιπέδου που οδηγεί στο πιστοποιημένο πτυχίο Core το οποίο ισχύει στο δημόσιο, στο ΑΣΕΠ και μεταπτυχιακά προγράμματα.

To επίπεδο Basic 3  πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Η καινοτομία του πτυχίου σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να δώσεις και τις 3 ενότητες μαζί σε μία εξέταση την οποία έχει εγκρίνει το κράτος για το δημόσιο, οπότε γλυτώνεις χρόνο και άγχος, αλλά φυσικά και χρήματα!

Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Internet Explorer

Αναλυτικά

  • Tα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε βασικό επίπεδο χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ το σχήμα πιστοποίησης έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Γ/24869/30-9-2009 απόφαση ως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
  • Υπάρχει η δυνατότητα να εκπαιδευτείτε σε μια ή σε δυο από τις τρεις ενότητες, εάν έχετε ήδη τις άλλες από το παρελθόν, με στόχο την γρήγορη πιστοποίηση και να προλάβετε κάποια προκήρυξη.
  • Το κάθε μάθημα ενισχύεται και από πρακτική εξάσκηση με το καλύτερο τεστ της Ευρώπης δωρεάν όσες ώρες επιπλέον επιθυμείτε . Θα σας δοκιμάσει σε όλα τα θέματα των ερωτήσεων πιστοποίησης μεμονωμένα για την πλήρη κατανόηση της ύλης.
  • Επίσης με το τέλος των σεμιναρίων της κάθε ενότητας γίνονται δωρεάν εικονικές εξετάσεις (mockexams) για τον κάθε υποψήφιο όσες είναι απαραίτητες για την τελειοποίησή του και την άνεσή του πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο της κάθε ενότητας.

Τρόποι Εξέτασης

Ο μοντέρνος τρόπος εξετάσεων όπου σε 1 ώρα δίνεις και τις 3 εξετάσεις μαζί ή 3 ξεχωριστές εξετάσεις από 36 ερωτήσεις, μέσα σε 45 λεπτά, για την κάθε μια με 70% βάση (περνάς μέχρι και με 10 λάθη).

Απαραίτητη η ένδειξη πιστοποιητικού (ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτοπροσωπία..)

Ενδιαφέρεστε για το μάθημα;